Influensa vaksinering for sesong 2018/2019 er i gang.

Vi har vaksinedager på laboratoriet fra uke 40 i år.
Gjerne ta kontakt med resepsjonen for timebestilling eller spør legen din når du er inne til konsultasjon.
Prisen for vaksinen er kr. 200.

Risikogruppene er:
Alle fra fylte 65 år
Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
Barn og voksne med:
Diabetes mellitus, type 1 og 2
Kronisk luftveissykdom
Kronisk hjerte-/karsykdom
Kronisk leversvikt
Kronisk nyresvikt
Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
Nedsatt infeksjonsforsvar
Betydelig fedme (BMI over 40)
Vi gjør også våre pasienter oppmerksom på at alle disse gruppene anbefales vaksinert hvert år og at vaksiner er tilgjengelig fra uke 40 i år. Effekten av vaksinering på et sent tidspunkt vil være mindre.