Det er for tiden feil med vårt telefonsystem slik at vi ikke får mottatt innkommende samtaler.

Vår leverandør av telefonsystemet jobber med saken.

Vi beklager dette så mye overfor våre pasienter