VI VIL HOLDE STENGT 02.01.2017 - 04.01.2017 PGA INNSTALLASJON AV NYTT DATASYSTEM.

VI HENVISER ALLE PASIENTER TIL Å KONTAKTE STOVNER LEGESENTER ELLER LEGEVAKT. RING 116117 VED BEHOV FOR HJELP. AKUTTE TILFELLER SOM TRENGER AMBULANSE RING 113.

VELKOMMEN TILBAKE 05.01.2017.

HILSEN ALLE OSS PÅ VESTLI LEGESENTER