Hopp til hovedinnhold

Aktuelt


Reduksjon av pasientlisten til Dr Olga Valhovd

12. november 2023 kl. 18:37

Kjære pasienter!
Vi beklager for å måtte gi beskjed om at pasientlisten til Dr Olga Valhovd er blitt redusert fra 1.november 2023 etter avtalen med bydelen.
En følge av dette er at noen pasienter er flyttet over på en nyopprettet liste ved Stovner legesenter. Verken lege Olga Valhovd eller andre kan velge hvem som skal flyttes og hvem som skal bli på pasientlisten. Listereduksjonen foregår ved at HELFO, som har ansvar for listene, gjør et maskinelt tilfeldig uttrekk av pasienter fra legens liste. Vi har full forståelse for at dette vil oppleves uventet og kunne medføre ulemper hos de som rammes av endringen og vi håper på forståelse. Vi beklager for ulempene ved denne endringen. Vi ber ta kontakt med oss ved behov for mer informasjon og ved spørsmål.

 

Kom i kontakt med fastlegen

28. februar 2023 kl. 15:05

Digitale tjenester på Helsenorge og behandlingtider

 

E-konsultasjon er en elektronisk legetime der kommunikasjonen mellom pasient og fastlege skjer skriftlig

(og asynkront) via helsenorge.no. E-konsultasjon skal brukes ved kjente tilstander hos pasienten, og ikke til øyeblikkelig hjelp.

 

Tjenesten skal inneholde en medisinsk vurdering som ikke krever personlig frammøte. Fastlegen skal normalt besvare pasientens henvendelse innen fem arbeidsdager.

Telefontime får du om du bestiller vanlig time eller videotime og skriver telefon i feltet der du beskriver ditt problem.

Elektronisk legetime koster det samme som en vanlig legetime med oppmøte,

men er gratis om du har frikort eller det gjelder godkjent yrkesskade, om du er under 16 år eller problemet er svangerskaps-relatert .

Det bemerkes at e-konsultasjon ofte besvares utenom åpningstid (16-08/helg),

da tilkommer kveldstakst. Dersom du har frikort eller det gjelder

godkjent yrkesskade, må du gi beskjed i meldingen . Regning kommer på sms og er uten gebyr om du betaler inne 48 timer.

 

E-kontakt

  • Har kan du sende korte spørsmål av administrativ art til vår helsesekretær.

  • Bestille timer frem i tid .

  • Besvares så rask som mulig, vennligst ikke ring i tillegg.

  • Medisinske spørsmål besvares ikke, benytt da ekonsultasjon

 

 

E-resept er en elektronisk måte å be om få fornyet reseptene dine direkte fra legemidler når du er innlogget på helsenorge. Der får du oversikt over hvilke resepter du har og om det er mer igjen på din resept. besvare innen 3-5 arbeidsdager.

 

Dersom du har behov for hastetime/time samme dag, må du ringe oss.

 

Dersom du ikke har tilgang til nett eller ikke har datamaskin, kan du selvsagt også kontakte oss via telefonen. Vi ber imidlertid innstendig om at alle som kan, benytter våre elektroniske kanaler. På den måten kan vi raskere hjelpe de som ikke har noe alternativ til telefonen.

 

Hvert år avvikler vi ferie i uke 26-32. Din fastlege har da betydelig redusert kapasitet enten grunnet egen ferie eller fordi din fastlegen er vikar for andre leger på ferie. Har du behov for time i denne perioden, må du ringe oss. Vi har da få tilgjengelige timer og prioriterer de mest størst behov. Vanlige kontroller og ulike attester kan vi ikke bistå med i ferieperioden. eKonsultasjon er IKKE mulig i fastlegens ferie.

Vi har driftsproblemer 26.01.2023

26. januar 2023 kl. 11:58

En teknisk feil i vårt nettverk har dessverre forårsaket tekniske problemer for en del Det påvirker flere tjenester, blant annet nett, telfon, laboratoriet  og pasient konsultasjoner . Vi jobber på spreng for å løse feilen og beklager for ulempe dette medfører

SENTERET HOLDER STENGT DEN 13. OG 14 DESEMBER

1. desember 2022 kl. 15:09

Stengt for å innføre et ny datasystem

Behov for akutt legehjelp ta kontakt med Oslo Legevakt, tlf: 116117

Åpningstider i julen 2022/2023

18. oktober 2022 kl. 14:05

Mandag 26.12.22. (2.juledag) stengt

Tirsdag 27.12.22. stenger kl.14:00

onsdag 28.12.22 .stenger kl.14:00

Torsdag 29.12.22. stenger kl.14:00

Fredag 30.12.22. stenger kl.14:00

 

Telefontider

Mandag 26.12.22. (2.juledag) stengt

Tirsdag 27.12.22. kl.08:30 – 11:30

onsdag 28.12.22 . kl.08:30 – 11:30

Torsdag 29.12.22. kl.08:30 – 11:30

Fredag 30.12.22.  kl.09:00 – 11:30

Vi ønsker deg en riktig god jul og godt nyttår!

INFLUENSAVAKSINE SESONGEN 2022/2023.

18. oktober 2022 kl. 12:42

Vi starter influensavaskinering for pasienter i risikogruppen

Dette kan du få fra og med 17.10.2022.
OBS, i år så dekkes kostnaden ikke av Helfo. Vaksine+setting koster kr 270,-. Frikort gjelder ikke.

Ferieavvikling

30. juni 2022 kl. 15:36

I fastlegens ferie vil det ikke være mulig og bestille timer eller resept via

Helsenorge. Du kan kontakte vårt sentralbord. 

Laboratoriet stengt fremover

30. juni 2022 kl. 15:29

Grunnet ferieavvkling holdes laboratoriet stengt for eksterne blodprøver 

gjennom sommeren. Avtalte prøver må tas på Furst Laboratoriet. 

ÅPNINGSTIDER PÅSKE 2021

25. mars 2021 kl. 12:50

Mandag 29.03.21 kl. 08:30 – 15:30

Tirsdag 30.03.21 kl. 08:30 – 15:30

Onsdag 31.03.21 kl. 08:30 – 14:00

 

LABORATORIET ER STENGT FOR EKSTERNE BLODPRØVER I UKE 13.

 

FRA OG MED DEN 01.04.21 TIL OG MED 05.04.21 ER LEGESENTERET STENGT.

 

Vi åpner igjen etter påske som normalt ( 06.04.21).

 

VI ØNSKER VÅRE PASIENTER EN RIKTIG GOD PÅSKE.

 

TELEFON

20. januar 2021 kl. 08:28

Vi har dessverre for tiden problemer med telefon linjen 20.01.21( vi jobber med å fikse problemet).Dersom du ikke kommer igjennom på telefonen,kan du kontakte oss gjennom helsenorge.no og vi vil hjelpe deg så fort som mulig. Ved akutt helsetilstand vennligst ring 113. Alle e-konsultasjonen ( telefon time) går som vanlig.

NB! Legen kommer til og ringe med skjult nummer.

E konsultasjon/videokonsultasjon

18. april 2020 kl. 18:33

Vi innfører gebyrfri betaling ved E-konsultasjon. Du vil motta en SMS med betalingsinformasjon i ettertid av E-konsultasjon. Da kan du betale innen 24 timer. Dersom du ikke betaler innen tidsfristen, vil du bli tilsendt en faktura med fakturagebyr.

Nyttig informasjon

5. april 2020 kl. 14:13

For å unngå smitte og spredning av koronaviruset er det viktig at du ikke oppsøker helsetjenestene fysisk dersom det ikke er nødvendig. Ved behov for fysisk undersøkelse hos lege ber vi deg ta kontakt oss via melding/telefon og avtale oppmøte hos lege.

Vi har redusert kapasitet på laboratoriet og skiftestua. Blodprøver kan tas på Furst etter rekvisisjon fra fastlegen.

Gjelder det luftveissymptomer/luftveisinfeksjon, oppfordrer vi til å sende oss en E-konsultasjon eller ringe oss. 

Har du symptomer på luftveisinfeksjon, bes du holde deg hjemme. Fastlegen kan gi deg råd eller sykmelde deg.
Pasienter med luftveisinfeksjon som trenger legeundersøkelse og klarer å komme seg til lege, skal undersøkes på feberpoliklinikk. Det er ikke mulig å ta direkte kontakt med feberpoliklinikken. Fastlegen skal henvise deg til feberpoliklinikken. Det er også mulig å få henvisning til feberpoliklinikken fra koronatelefonen.

Koronatelefonen for Oslos innbyggere (ring kun dersom du mener at du oppfyller kriterier for testing for koronavirus): telefon 2180 2182
Åpningstider:
o hverdager kl 09:00 - 21:00
o helger kl 13:00 - 19:30


Hvis du har behov for akutt helsehjelp, kan du ringe legevakten på telefon 116117.
Hvis liv og helse er i fare, ring 113.

Hvem skal testes for korona (covid-19)?

Det er kun følgende grupper som testes for covid-19:


• Personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet, som i tillegg oppfyller ett av disse kriteriene:
o har behov for innleggelse
o er pasient eller bor i en helseinstitusjon
o er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).
o har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19)


• Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet. De med mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn, må avklare behov for testing med egen arbeidsgiver.


Det er Folkehelseinstituttet www.fhi.no som fastsetter kriterier for testing. Kriteriene kan endres fortløpende.

 

Informasjon om Corona-virus fra Oslo kommune

5. april 2020 kl. 13:52

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/har-du-mistanke-om-smitte/

Her kan du sjekke deg selv i forhold til om du tilhører gruppen som skal testes!

https://koronasjekk.no/

Digital dialog E-helse

11. juni 2018 kl. 00:15

Vi tilbyr våre pasienter Digital dialog!

Tjenesten Digital dialog finnes via Helsenorge.no og videre inn til Min helse, hvor du logger deg inn med BankID. Du kommer da inn på det strengeste sikkerhetsnivået (nivå 4) og derfor er det en del tasting første gangen.

Snarvei til "Min helse" i helsenorge.no: https://minhelse.helsenorge.no

Vi tilbyr følgende tjenester via Digital dialog:
- Reseptfornyelse
- E-konsultasjon (hos noen av legene ved legesenteret)
- Kontakt med legekontoret

Forny resept
Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept. Husk å være nøye med medisin type og styrke og hvor mye du bruker.
Start e-konsultasjon
E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via Internet. Du betaler vanlig egenandel og ingen fakturagebyr for denne tjenesten. I dag gjelder denne tjenesten bare for kjente tilstander og bare når det ikke krever oppmøte og fysisk undersøkelse. Forespørsel besvares innen 5 arbeidsdager.
Hvis du har nye plager, må du bestille en vanlig legetime.
Tjenesten E konsultasjon kan ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.
Kontakt legekontoret
Denne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål (ferieavvikling og adkomst, drosjerekvisisjoner, timebestilling, oversendelse av journaler) og enkle medisinske spørsmål.
Du kan også bestille time via kontakt med legekontoret.

Priser
Bortsett fra e-konsultasjon, er foreløpig disse tjenestene gratis. Du som tidligere har måttet betale for hver SMS (via Helserespons) til oss, kan nå velge å gjøre dette gratis gjennom Helsenorge.no.

Vi oppfordrer derfor alle våre pasienter til å registrere seg på Helsenorge.no !


Video som forklarer bruk av Hesenorge.no
https://vimeo.com/194981142

 

Vedr elektronisk sykmelding

11. mars 2018 kl. 23:33

Fra 15. januar 2018 er det blitt innført elektroniske sykemeldinger.
Sykmeldinger skal nå sendes elektronisk, uten papirutgave.
Du får en melding fra NAV på mobilen: tjenester.nav.no/beskjed. Følg lenken og logg deg inn på NAV.no

HENVISNING TIL FYSIOTERAPI

2. januar 2018 kl. 15:54

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra fastlege,for å få stønad til fysioterapi.Stortinget har vedtatt at kravet til henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor bortfaller fra 1. januar 2018. Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte.

AVBESTILLING AV TIME

4. oktober 2015 kl. 14:26

TIMER SOM SKAL AVBESTILLES MÅ GJØRES SENEST 24 TIMER FØR, EVNT DE SOM HAR TIME PÅ EN MANDAG MÅ TIMEN AVBESTILLES SENEST FREDAG FØR HELGEN KL 14:00 DA SMS IKKE BLIR BESVART I HELGEN.

Ved manglende oppmøte eller for sent avbestilt time (vanligvis under 24t) vil du bli fakturert. Dette gjelder også for barn under 16 år og personer med frikort da HELFO i slike tilfeller ikke dekker egenandelen.