Hopp til hovedinnhold
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Vestli legesenter DA

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

VELG TIME DIREKTE HOS LEGE I HELSENORGE.NO

I Helsenorge kan du velge din neste time direkte hos legen, bestille resept og stille spørsmål. Logg inn her, eller på https://www.helsenorge.no/personvern-og-nettsikkerhet/innlogging-pa-helsenorge-no/ før din neste henvendelse. Se nyhet lenger ned på siden om hvordan du bestiller.

Reduksjon av pasientlisten til Dr Olga Valhovd

12. november 2023 kl. 18:37

Kjære pasienter!
Vi beklager for å måtte gi beskjed om at pasientlisten til Dr Olga Valhovd er blitt redusert fra 1.november 2023 etter avtalen med bydelen.
En følge av dette er at noen pasienter er flyttet over på en nyopprettet liste ved Stovner legesenter. Verken lege Olga Valhovd eller andre kan velge hvem som skal flyttes og hvem som skal bli på pasientlisten. Listereduksjonen foregår ved at HELFO, som har ansvar for listene, gjør et maskinelt tilfeldig uttrekk av pasienter fra legens liste. Vi har full forståelse for at dette vil oppleves uventet og kunne medføre ulemper hos de som rammes av endringen og vi håper på forståelse. Vi beklager for ulempene ved denne endringen. Vi ber ta kontakt med oss ved behov for mer informasjon og ved spørsmål.

 

Kom i kontakt med fastlegen

28. februar 2023 kl. 15:05

Digitale tjenester på Helsenorge og behandlingtider

 

E-konsultasjon er en elektronisk legetime der kommunikasjonen mellom pasient og fastlege skjer skriftlig

(og asynkront) via helsenorge.no. E-konsultasjon skal brukes ved kjente tilstander hos pasienten, og ikke til øyeblikkelig hjelp.

 

Tjenesten skal inneholde en medisinsk vurdering som ikke krever personlig frammøte. Fastlegen skal normalt besvare pasientens henvendelse innen fem arbeidsdager.

Telefontime får du om du bestiller vanlig time eller videotime og skriver telefon i feltet der du beskriver ditt problem.

Elektronisk legetime koster det samme som en vanlig legetime med oppmøte,

men er gratis om du har frikort eller det gjelder godkjent yrkesskade, om du er under 16 år eller problemet er svangerskaps-relatert .

Det bemerkes at e-konsultasjon ofte besvares utenom åpningstid (16-08/helg),

da tilkommer kveldstakst. Dersom du har frikort eller det gjelder

godkjent yrkesskade, må du gi beskjed i meldingen . Regning kommer på sms og er uten gebyr om du betaler inne 48 timer.

 

E-kontakt

  • Har kan du sende korte spørsmål av administrativ art til vår helsesekretær.

  • Bestille timer frem i tid .

  • Besvares så rask som mulig, vennligst ikke ring i tillegg.

  • Medisinske spørsmål besvares ikke, benytt da ekonsultasjon

 

 

E-resept er en elektronisk måte å be om få fornyet reseptene dine direkte fra legemidler når du er innlogget på helsenorge. Der får du oversikt over hvilke resepter du har og om det er mer igjen på din resept. besvare innen 3-5 arbeidsdager.

 

Dersom du har behov for hastetime/time samme dag, må du ringe oss.

 

Dersom du ikke har tilgang til nett eller ikke har datamaskin, kan du selvsagt også kontakte oss via telefonen. Vi ber imidlertid innstendig om at alle som kan, benytter våre elektroniske kanaler. På den måten kan vi raskere hjelpe de som ikke har noe alternativ til telefonen.

 

Hvert år avvikler vi ferie i uke 26-32. Din fastlege har da betydelig redusert kapasitet enten grunnet egen ferie eller fordi din fastlegen er vikar for andre leger på ferie. Har du behov for time i denne perioden, må du ringe oss. Vi har da få tilgjengelige timer og prioriterer de mest størst behov. Vanlige kontroller og ulike attester kan vi ikke bistå med i ferieperioden. eKonsultasjon er IKKE mulig i fastlegens ferie.

Vi har driftsproblemer 26.01.2023

26. januar 2023 kl. 11:58

En teknisk feil i vårt nettverk har dessverre forårsaket tekniske problemer for en del Det påvirker flere tjenester, blant annet nett, telfon, laboratoriet  og pasient konsultasjoner . Vi jobber på spreng for å løse feilen og beklager for ulempe dette medfører